Werkgever

Soms moeten werkgevers een drempel over om iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Dit heeft vaak te maken met de onwetendheid van de doelgroep. Uit ervaring is juist gebleken dat deze doelgroep heel gemotiveerd is, grote inzet toont en loyaal is naar de werkgever. Door jarenlange ervaring met deze doelgroep kan Jobstars het verschil maken voor de werknemer en werkgever.

Wat kan Jobstars voor uw bedrijf betekenen?

 • De Jobcoach helpt de werknemer bij het inwerken.
 • Maakt een persoonlijk trainingsprogramma om het werk te leren.
 • Begeleiding op de werkvloer.
 • Biedt begeleiding bij problemen of knelpunten.
 • Intermediair tussen werknemer, werkgever en overig personeel.
 • Begeleidt de werknemer naar zoveel mogelijk zelfstandigheid.
 • Taken worden tijdelijk overgenomen van de werkgever.

Te behalen voordelen voor de werkgever

Wanneer de werkgever iemand in dienst neemt met een Wajong status geeft dit de volgende voordelen:

 • Loondispensatie: de werkgever mag tijdelijk minder loon betalen aan de werknemer i.v.m. zijn handicap. Het UWV vult het loon van de Wajonger dan aan.
 • Proefplaatsing: de werknemer kan twee maanden bij de werkgever werken met behoud van uitkering. De werkgever moet wel de intentie hebben om na deze proefplaatsing een dienst- verband aan te bieden van minimaal zes maanden.
 • Ontlasting van de werkgever: de werknemer krijgt een Jobcoach die werknemer en werkgever ondersteunt en begeleidt bij het werkproces.
 • No-riskpolis: het UWV betaald de werkgever dan een groot deel van het loon bij ziekte. De no-riskpolis geldt ook voor de WIA, WAO en de WAZ-uitkering. De no-riskpolis geldt voor de eerste vijf jaar. Bij een Wajong-uitkering of WSW indicatie geldt de no-riskpolis zolang de werknemer in dienst is.

Natuurlijk is een bijkomend voordeel dat je als werkgever maatschappelijk onderneemt wat vervolgens weer een positieve uitstraling geeft.