Voorwaarden: krijgen van een Jobcoach

Heeft u een afstand tot de arbeidsmarkt door langdurige ziekte, handicap, verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek dan kunt u in aanmerking komen voor een Jobcoach die gefinancierd wordt door het UWV.

Om gebruik te maken van een vergoeding gelden een aantal voorwaarden:

 • U moet een burgerservicenummer (BSN) hebben.
 • UWV heeft vastgesteld dat u een ziekte of handicap heeft die u belemmert bij uw werk, dit wordt ook wel een structurele functionele beperking genoemd.
 • De vergoeding waarvoor u een aanvraag indient is bedoeld om ondanks uw ziekte of handicap uw werk te kunnen doen.

U vraagt begeleiding van een Jobcoach aan via het formulier ‘Aanvraag Jobcoach’ op de site van het UWV.

Werkwijze Jobstars (Werknemer)

Vanuit het UWV wordt het Jobcoach traject opgestart op het moment dat je werk hebt. Onze organisatie wil mensen die nog geen baan hebben ook ondersteunen bij het vinden van gepast werk. Het zelfstandig vinden van een baan is vaak een te grote stap voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De eerste fase van begeleiding is de Assessment fase daarbij wordt gekeken naar:

 • Wensen;
 • Motieven;
 • Verwachtingen van de werkzoekende;
 • Opleiding;
 • Arbeidsverleden;
 • Opgedane vaardigheden;
 • Hobby’s;
 • Belastbaarheid;
 • Manier van leren;
 • Perspectief;
 • Netwerk ondersteuning.

Jobfinding

De tweede fase van de begeleiding is Jobfinding.

Onze organisatie gaat contacten leggen met het bedrijfsleven en gaat op zoek naar geschikte arbeidsplaatsen. Daarbij wordt rekening gehouden met de wensen, mogelijkheden en werkervaring van de werkzoekende.

Jobmatching

De derde fase van de begeleiding is Jobmatching.

De werkzoekende en werkgever worden met elkaar in contact gebracht (sollicitatiegesprek). Tijdens dit gesprek wordt er gekeken naar de mogelijkheden en functiebeperking van de werkzoekende en of dit passend is binnen de vacature. Als dit overeenstemt met elkaar is er een match. De Jobcoach kan bij dit gesprek aanwezig zijn.

Voor de werkgever bestaat er een mogelijkheid om een proefplaatsing aan te gaan voor maximaal twee maanden, met de intentie om daarna een dienstverband aan te bieden voor een periode van zes maanden.

Jobcoaching

De vierde fase van de begeleiding is Jobcoaching.

De Jobcoach helpt werknemers bij het inwerken en maakt een persoonlijk trainingsprogramma om het werk te leren. Tevens wordt er een coachingsplan geschreven. Het plan geeft de werknemer inzicht in de weg die bewandeld zal worden en stimuleert hiervoor eigen verantwoording te dragen. De Jobcoach begeleidt de werknemer op de werkvloer met als einddoel dat de werknemer zijn werk zelfstandig kan uitvoeren.

De Jobcoach helpt minimaal een half jaar met inwerken en maximaal drie jaar. Tussentijds vinden er evaluaties plaats met het UWV waarin er telkens gekeken wordt of de Jobcoach nog nodig is. Na die drie jaar is het de bedoeling dat het werk daarna zelfstandig gedaan kan worden. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de begeleiding door de jobcoach na drie jaar verlengt worden.

Ongoing support

De vijfde fase van de begeleiding is Ongoing support.

Wanneer de werknemer een redelijke mate van zelfstandigheid heeft, zal de Jobcoach zich terugtrekken en gaat de nazorgfase in. Deze fase verloopt over het algemeen geleidelijk. Dit houdt in blijvende ondersteuning op afstand met baanbehoud als uitgaanspunt.