Welkom bij Jobstars

Jobstars is er speciaal voor mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Jobstars begeleidt mensen met een langdurige ziekte, handicap, verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek. Mensen die langdurig niet hebben kunnen deelnemen aan het arbeidsproces ervaren vaak een drempel om weer aan het werk te gaan.

Negatieve ervaringen uit het verleden kunnen invloed hebben om weer aan het werk te gaan. Jobstars heeft de kennis en ervaring om werknemers en werkgevers te ondersteunen en te begeleiden bij het werkproces. Een van onze speerpunten is om het werk af te stemmen op de mogelijkheden van de werknemer zodat deze optimaal kan functioneren. Tevens vindt Jobstars het belangrijk de werkgever intensief bij dit proces te betrekken.

Visie van Jobstars?

Jobstars stimuleert, motiveert, activeert en laat de werknemer vanuit nieuwe perspectieven naar de situatie kijken.

— Marieke Blok

Officieel erkend door: