Aanvraag loondispensatie

De werknemer kan loondispensatie aanvragen via het formulier ‘Aanvraag loondispensatie Wajong’. Een arbeidsdeskundige van UWV beoordeelt of de werknemer inderdaad minder presteert door zijn ziekte of handicap. Op basis van dit oordeel stelt de arbeidsdeskundige vast hoeveel loondispensatie de werkgever voor de werknemer krijgt.

Werken met een Wajong-uitkering

Voor werknemers met een Wajong-uitkering geldt een speciale regeling: Loondispensatie. Door langdurige ziekte, verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek kan de werknemer minder aan dan de andere werknemers. De werknemer ontvangt tijdelijk minder loon wat aangevuld wordt door het UWV.

Het bedrag zal maximaal het bedrag zijn dat de werknemer ontving voordat hij/zij ging werken. Loondispensatie kan een half jaar tot vijf jaar duren. Verlenging is mogelijk, maar uiteindelijk is het de bedoeling dat de werknemer hetzelfde kan verdienen als andere werknemers.

No-riskpolis

Voor werknemers met een Wajong, WIA, WAO, WAZ en WSW-uitkering kan er een no-riskpolis aangevraagd worden bij het UWV. Het UWV zal dan een groot deel van het loon doorbetalen bij ziekte. De no-riskpolis geldt maximaal vijf jaar behalve bij een Wajong of WSW, deze blijft zolang je werkzaam bent.